Realizacje

Czyszczenie

Usuwanie zabrudzeń budowlano-remontowych z tynków, zapraw murarskich, farb, pian montażowych, silikonów, resztek taśm i naklejek zabezpieczających czy wreszcie zabrudzeń po mazakach, flamastrach, pisakach.

Naprawa

Usuwanie uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, montażu czy użytkowaniu. Najczęściej są to: zadrapania, zarysowania, obicia, wgniecenia, błędnie nawiercone otwory, przypalenia a także uszkodzenia powstałe wskutek włamania.